ΨΑΛΙΔΑ ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ,5m ΚΟΠΗ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΥΣ