Χόρτου και Παλέτας

Συγκομιδής και κλαδέματος

Μεταφοράς Μηχανημάτων

Βάμβακος

Στρόγγυλης Μπάλας ΜΧΒ

Μονοαξομική

Διαξονική

Διαξονική, με ανατροπή RTT τύπου TANDEM

Τριαξονική

Διαξονική, με ανατροπή MXM τύπου TANDEM